De Stijl Foundation is een stichting, opgericht op 4 mei 2012 te Arnhem, voor het behoud en zichtbaar houden

van het werk van overleden kunstenaars met abstract werk en een voorkeur voor geometrie.

Galerie Stijl heeft op het terrein een expositie paviljoen gebouwd, wat ondermeer dient als museum voor deze

stichting.

Met het exposeren van het werk van de kunstenaars uit deze stichting blijft de kunstzinnige-, culturele- en

educatieve waarde voor de maatschappij behouden.

De stichting heeft zelf kunstwerken in bezit en veel werken in langdurig bruikleen en stelt hiermee wisselende

exposities samen.

Draagt u dit initiatief een warm hart toe, dan is een eenmalige financiële bijdrage al fijn of een jaarlijks

donateur¬schap is natuurlijk ook van harte welkom.

BESTUUR Voorzitter: G.M.C. Adriaanse Secretaris / Penningmeester: C.J. Peters, Algemeen bestuurslid: C.E. van Pernis – Reusink. Algemeen bestuurslid: W.P. Maasdam STICHTING STIJL FOUNDATION:
Stichting Stijl Foundation

Stichting Stijl Foundation

De Stijl Foundation is een stichting, opgericht

op 4 mei 2012 te Arnhem, voor het behoud

en zichtbaar houden van het werk van

overleden kunstenaars met abstract werk en

een voorkeur voor geometrie.

Galerie Stijl heeft op het terrein een expositie

paviljoen gebouwd, wat ondermeer dient als

museum voor deze stichting.

Met het exposeren van het werk van de

kunstenaars uit deze stichting blijft de

kunstzinnige-, culturele- en educatieve

waarde voor de maatschappij behouden.

De stichting heeft zelf kunstwerken in bezit

en veel werken in langdurig bruikleen en

stelt hiermee wisselende exposities samen.

Draagt u dit initiatief een warm hart toe, dan

is een eenmalige financiële bijdrage al fijn of

een jaarlijks donateur¬schap is natuurlijk

ook van harte welkom.

BESTUUR Voorzitter: G.M.C. Adriaanse Secretaris / Penningmeester: C.J. Peters, Algemeen bestuurslid: C.E. van Pernis – Reusink. Algemeen bestuurslid: W.P. Maasdam STICHTING STIJL FOUNDATION: