Activiteiten van 2023: Er is een informatieflyer over de stichting gemaakt in samenwerking met grafisch ontwerpbureau Sjeep Vormgeving te Zutphen. Het bestuur van de stichting is afgelopen voorjaar benaderd door mevrouw Emma van den Dool, beheerder kunstcollectie Otto Hamer met het verzoek werk van Otto Hamer ( 1938 – 2020 ) op te nemen in de stichting. Dit verzoek is positief overlegd in een bestuursvergadering. Dit heeft geresulteerd in opname van enkele werken en documentatie van Otto Hamer in de vaste collectie en enkele werken voor verkoop in de stichting. In samenwerking met Galerie Stijl, heeft er een expositie van het werk van Otto Hamer plaats gevonden in het Museumpaviljoen van de galerie. Voorafgaand aan de opening van deze expositie op zondag 11 juni 2023 heeft het bestuur een donateurbijeenkomst georganiseerd, waarbij mevrouw Annemarie Born, mede beheerder collectie Otto Hamer, een toelichting heeft gegeven op zijn werk.

Activiteiten van 2023:

Er is een informatieflyer over de stichting

gemaakt in samenwerking met grafisch

ontwerpbureau Sjeep Vormgeving te

Zutphen.

Het bestuur van de stichting is afgelopen

voorjaar benaderd door mevrouw Emma

van den Dool, beheerder kunstcollectie Otto

Hamer met het verzoek werk van Otto

Hamer ( 1938 – 2020 ) op te nemen in de

stichting. Dit verzoek is positief overlegd in

een bestuursvergadering. Dit heeft

geresulteerd in opname van enkele werken

en documentatie van Otto Hamer in de

vaste collectie en enkele werken voor

verkoop in de stichting.

In samenwerking met Galerie Stijl, heeft er

een expositie van het werk van Otto Hamer

plaats gevonden in het Museumpaviljoen

van de galerie.

Voorafgaand aan de opening van deze

expositie op zondag 11 juni 2023 heeft het

bestuur een donateurbijeenkomst

georganiseerd, waarbij mevrouw

Annemarie Born, mede beheerder collectie

Otto Hamer, een toelichting heeft gegeven

op zijn werk.